Gezondheid

Week van de Pijn

Elk jaar is rond september en oktober de week van de pijn. Zeker meer dan 2 miljoen Nederlanders leven met chronische pijn. Dat heeft grote invloed op hun dagelijks leven, relaties en werk van de pijnpatiënten. Ook zorgt het voor een maatschappelijke kostenpost van zo’n 20 miljard euro per jaar. Toch is er nog te weinig herkenning en erkenning voor dit probleem en de patiënt. En effectieve pijnbestrijding vraagt om een betere samenwerking tussen behandelaars, het liefst onder regie van de patiënt zelf. Er is veel meer onderzoek en onderwijs nodig.

Dit jaar ligt de focus op pijn bij kwetsbare groepen. Om pijn bij kwetsbare groepen onder de aandacht te brengen, is er een een ‘pijnkrantje’ ontwikkeld. Kwetsbare groepen zijn vooral patiënten als kinderen, ouderen, anderstaligen en patiënten met psychische klachten.

Elke patiënt heeft recht op een aangepast pijnbeleid. Daarom ontwikkelden de pijnteams binnen beleids- en aandachtspunten voor elke kwetsbare doelgroep. Je vindt de krantjes op de verschillende poliklinieken, de zorgafdelingen, aan de onthaalbalies.

You may also like

Comments are closed.

More in:Gezondheid