Gezondheid

Misverstanden over de ziekte van Parkinson

Er zijn nog steeds veel misverstanden over de ziekte van Parkinson. Daarom behandelen we enkele daarvan in dit blogartikel.

Wat is parkinson?

Parkinson is een neurologische ziekte. Na verloop van tijd zullen zenuwcellen afsterven met als gevolg dat het stofje dopamine minder wordt aangemaakt. Dit veroorzaakt verschillende symptomen. Deze verschijnselen ontwikkelen zich in de loop van de tijd meestal langzaam, vaak beginnend met een lichte trilling in één hand of stijfheid in de beweging. Andere symptomen van parkinson zijn moeilijkheden bij het coördineren van bewegingen, spraakverandering, een vaste gezichtsuitdrukking (maskergelaat), een verminderend reukvermogen en stemmingsverschillen.

Misverstand 1: De ziekte van Parkinson heeft invloed op je beweging

Vaak wordt de ziekte van Parkinson als een bewegingsstoornis gezien. Mensen met de aandoening ervaren echter vaak ook niet-motorische verschijnselen, die vóór de verschijnselen van de bewegingsstoornis al kunnen optreden. Hierbij kun je denken aan cognitieve stoornissen zoals traagheid in de informatieverwerking, depressie en angst en slaapstoornissen. Mensen zien deze symptomen vaak over het hoofd.

Misverstand 2: Alle mensen met parkinson trillen

Een ander misverstand is dat mensen vaak denken dat alle parkinsonpatiënten trillen. Ook dit is niet waar. Ongeveer één op de drie mensen die lijdt aan de ziekte van Parkinson heeft geen of nauwelijks last van tremor, ofwel trillen. Het verschilt dus ontzettend per persoon en ook in welke mate een parkinsonpatiënt er last van heeft.

Misverstand 3: de ziekte is erfelijk

Ook denken veel mensen dat de ziekte van Parkinson erfelijk is, maar hiervan is slechts bij een klein deel van de parkinsonpatiënten sprake. Je moet dan denken aan ongeveer 5 tot 10%. Dat is dus een klein percentage.

Misverstand 4: De ziekte van Parkinson is dodelijk

Hoewel de diagnose van parkinson een leven op z’n kop zet, is de ziekte niet dodelijk. De ziekte begint vaak op een latere leeftijd, maar er zijn ook patiënten jonger dan 40 jaar die de diagnose parkinson krijgen. Het is wel een chronische ziekte die niet meer overgaat en waar je mee moet leren leven. Naarmate de ziekte langzaam voortschrijdt, kun je kwetsbaarder worden voor vallen door latere symptomen van parkinson. Daarom zijn lichaamsbeweging en fysiotherapie zo ontzettend belangrijk.

You may also like

Comments are closed.

More in:Gezondheid